ZORG – CLB

In onze school willen we kinderen de tijd geven om te groeien, zich te ontplooien vanuit een brede basiszorg.

De leerkrachten zijn een belangrijke schakel in het geheel en ook de eerste contactpersonen. Met vragen of zorgen kan je altijd bij hen terecht of indien nodig bij de zorgcoördinator, juf Heidi.

De leerkrachten staan er natuurlijk niet alleen voor en worden ondersteund door het zorgteam en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Het zorgteam wordt gecoördineerd door juf Heidi. Zij is ook zorgjuf voor het 3de tot en met het 6de leerjaar. Onze wijkschool ‘t Sonnis en het 1ste leerjaar kunnen rekenen op ondersteuning door juf Suzy. Juf Ria neemt de zorg van het 2de leerjaar voor haar rekening. De directie en het CLB maken het zorgteam compleet.

Samen zijn wij er om jou en je kind te begeleiden in zijn/haar schoolloopbaan. Indien er vragen zijn kan je ons of het CLB altijd contacteren.

Zorgteam De Biekorf

CLB 

  • 011/52 52 05