VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022/2023

Donderdag 1 september vatten we het schooljaar en de lessen terug aan.

Vrije dagen van het eerste trimester

 • Vrijdag 30 september 2022 – lokale verlofdag
 • Herfstvakantie van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
 • Vrijdag 11 november 2022 – Wapenstilstand
 • Woensdag 16 november 2022 – pedagogische studiedag
 • Woensdag 7 december 2022 – pedagogische studiedag
 • Kerstvakantie van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Vrije dagen van het tweede trimester

 • Woensdag 25 januari 2023 – pedagogische studiedag
 • Krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 febuari 2023
 • Paasvakantie van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

Vrije dagen van het derde trimester

 • Maandag 1 mei 2023 – Dag van de arbeid
 • Donderdag 18 mei 2023 – O.L.H. Hemelvaart
 • Vrijdag 19 mei 2023 – brugdag
 • Maandag 29 mei 2023 – Pinkstermaandag
 • Maandag 5 juni 2023 – lokale verlofdag
 • De zomervakantie vangt aan op zaterdag 1 juli 2023

Fijn om te weten

 • Maandag 29 augustus 2022 startavond ‘t Sonnis en startavond ouders 1ste leerjaar
 • Dinsdag 13 september 2022 oudervertelavond ‘t Centrum 2de lj – 6de lj
 • 2de zondag na Pasen ‘Vormsel’
 • 5de zondag na Pasen ‘Eerste communie’
 • Woensdag 28 juni 2023 – Proclamatie 6de leerjaar