VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020/2021

Dinsdag 1 september vatten we het schooljaar en de lessen terug aan.

Vrije dagen van het eerste trimester

 • Woensdag 23 september 2020– pedagogische studiedag voor de leerkrachten
 • Maandag 5 oktober 2020– lokale verlofdag
 • Herfstvakantie van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
 • Woensdag 11 november 2020 – Wapenstilstand
 • Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Vrije dagen van het tweede trimester

 • Krokusvakantie van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
 • Donderdag 25 maart 2021 – pedagogische studiedag voor de leerkrachten
 • Paasvakantie van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Vrije dagen van het derde trimester

 • Donderdag 13 mei 2021 – O.L.H. Hemelvaart
 • Vrijdag 14 mei 2021 – brugdag
 • Maandag 24 mei 2021 – Pinkstermaandag
 • Vrijdag 11 Juni 2021 – lokale verlofdag
 • De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli 2021

Fijn om te weten

 • Donderdag 27 augustus 2020 startavond ‘t Sonnis en startavond ouders 1ste leerjaar
 • Dinsdag 8 september 2020 oudervertelavond ‘t Centrum 2de lj – 6de lj
 • 2de zondag na Pasen ‘Vormsel’
 • 1ste zondag na Pinksteren ‘Eerste communie’