VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2019/2020

Maandag 2 september vatten we het schooljaar en de lessen terug aan.

Vrije dagen van het eerste trimester

 • Maandag 30 september 2019 – lokale verlofdag
 • Woensdag 23 oktober 2019 – pedagogische studiedag voor de leerkrachten
 • Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
 • Maandag 11 november 2019 – Wapenstilstand
 • Vrijdag 6 december 2019 – lokale verlofdag
 • Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Vrije dagen van het tweede trimester

 • Woensdag 22 januari 2020 – pedagogische studiedag voor de leerkrachten
 • Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
 • Woensdag 11 maart 2020 – pedagogische studiedag voor de leerkrachten
 • Paasvakantie van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

Vrije dagen van het derde trimester

 • Vrijdag 1 mei 2020 – Feest van de Arbeid
 • Donderdag 21 mei 2020 – O.H. Hemelvaart
 • Vrijdag 22 mei 2020 – brugdag
 • Maandag 1 juni 2020 – Pinkstermaandag
 • De zomervakantie vangt aan op woensdag 1 juli 2020

Fijn om te weten

 • Dinsdag 27 augustus startavond ‘t Sonnis en startavond ouders 1ste leerjaar
 • Dinsdag 10 september oudervertelavond ‘t Centrum 2de – 6de leerjaar
 • 2de zondag na Pasen ‘Vormsel’
 • 1ste zondag na Pinksteren ‘Eerste communie’
 • 19 juni 2020 – schoolfeest (onder voorbehoud)
 • 25 juni 2020 – proclamatie 6de leerjaar (onder voorbehoud)