INSTAP WIJKSCHOOLTJE ‘T SONNIS

Ouders die interesse hebben om hun kleuter op onze school Don Bosco De Biekorf ’t Sonnis in te schrijven vinden op deze pagina meer informatie en kunnen al een ‘virtueel bezoekje’ brengen aan de klas. Daarnaast zijn er twee kijkdagen op school. In augustus en januari.

WELKOM IN JE EERSTE KLASJE

Kijk even mee binnen in de instapklas en 1e kleuterklas. De instap kleuters zijn de ‘beertjes’ en de 1e kleuterklas kleuters zijn de ‘kikkers’ naar het mooie boek van: ‘Kikker vindt een vriend.’ Juf Nele heet jullie alvast welkom. Gezellig zingen in de kring, lezen in de boekenboom, snoezelen op het zoldertje, bouwen op de automat, … uw kleuter kan hier volop ontdekken, groeien en leren. We zijn een schooltje gelegen in de natuur en daar houden we ook van. De natuur: stokken, stenen, … komt vaak mee naar binnen in onze klas. De kinderen extra naar buiten brengen om al spelend en zelf onderzoeken te leren doen we ook elke dinsdag in de buitenklas.

KIJK MEE IN DE 2DE EN 3DE KLEUTERKLAS

In onze klas zijn het de ‘kabouters’ en de ‘reuzen’ die er hier samen een leuke en creatieve tijd van maken. Juf Christel heet jullie alvast welkom. Samen met “Pipa” de klaspop spelen en werken we gedurende het hele jaar rond een aantal thema’s waarbij de kleuter centraal staat tijdens gebeurtenissen in zijn ontwikkeling. Zo werken we met een geboorteverhaal bij verjaardagen, het geheimzinnige koffertje, een ri,ra,rijmweek, een letter en cijferdag, spelenderwijs franse woordjes leren, een buitenhoek, buitenklas en bosklassen.

INSCHRIJVING

Bij de inschrijving op school krijgen de ouders de kans om hun al aan te melden op de Gimme online. Zo kunnen ze volgen welke activiteiten er plaatsvinden. Ze zijn zeker welkom op schoolgebonden activiteiten, feest op school,…
De ouders krijgen ook het e-mailadres van de juf waar ze eventueel naar toe kunnen mailen met vragen.

INSTAPPERS

De ingeschreven instappers krijgen een tweetal weekjes voor de eigenlijke instap een kaartje van de juf met de post. Daarop worden ze uitgenodigd om eens een kijkje in de klas te komen nemen. Dit gebeurd meestal tijdens de schooluren. Zo kan de nieuwe kleuter al kennismaken met de vrienden van de klas, eens echt even meespelen. Ouders komen ook gewoon mee, ze maken kennis met juf, de klaswerking en kunnen eventueel nog vragen stellen. Dit moment duurt 30 min-1u.
De ouders krijgen de nodige documenten mee.

 • een ‘welkom in de klas’ document. Daarin staat een korte uitleg van onze klaswerking, een korte schets van een klasdag en andere praktische mededelingen. Fruit en water op school, pantoffels voor bij regenachtige dagen,…
 • eventueel een ‘mijn kind is nog niet zindelijk, wat nu?’ document? Daarin staat alle praktische informatie voor kinderen die net zindelijk zijn. Wat neem je mee naar school? Wat kan er bij de juf blijven? … Of voor kinderen die nog niet zindelijk zijn. Met handige tips en tricks over wat je thuis kan doen en hoe de zindelijkheidstraining na de instap verloopt.

Met dit kijkmoment willen we de ouders en het kind een gerust gevoel geven en welkom heten in ons klasje. Het zorgt ervoor dat het instapmoment op de eerste schooldag vlotjes verloopt.

EERSTE SCHOOLDAG

Op de eerste schooldag wordt de kleuter met zijn ouders ontvangen op de speelplaats. De juf neemt even de tijd voor een korte babbel, daarna kan de kleuter samen met de juf naar het ‘zwaaihoekje’. Een tof hoekje op de hoek van de speelplaats. Waar de kinderen aan 1 kant staan en de ouders langs de andere kant naar huis fietsen/rijden. Hier kunnen ze nog een laatste’ keer zwaaien.
Op het einde van de eerste schooldag krijgt de kleuter een ballon mee naar huis in de kleur van zijn klas symbool. (beertje met een ‘blauwe’ trui) Aan de ballon hangt een kaartje met een welkom versje op en de namen van de vrienden van de klas.

TIJDENS HET  SCHOOLJAAR

Tijdens het schooljaar ontvangen we de ouders elke morgen op de speelplaats. Ouders brengen hun kind gezellig binnen de poort en kunnen indien ze willen nog een praatje slaan met de juf. Elke morgen staat de juf buiten vanaf 8.25 uur. Kinderen nemen afscheid van hun ouder aan het zwaaihoekje. De kinderen mogen fietsen of spelen tot de bel gaat.

OUDERVERTELCONTACT

Twee keer per jaar is er ook een ‘oudervertelcontact’. Een keertje in de eerste trimester en een keertje in de tweede trimester. Bij nood of op aanvraag kan het zeker ook nog eens in de 3e trimester.

BEERTJES (KO)

Voor het eerste oudervertelcontact krijgen de ouders van instappers een vragenlijst mee naar huis over hun kind thuis. We gebruiken de vragenlijst van KLASSE. Tijdens het oudervertelcontact kan de juf zo een beeld krijgen van het kind thuis. De kleuters maken hun 1e kindtekening* op datum.
Bij het tweede oudervertelcontact maakt de juf een ‘Beertje’ fiche op. Hierin kunnen ouders samen met de juf zien hoe het kind het doet op vlak van vrienden maken, goed voelen, ..; (persoonsgeonden ontwikkeling) En ook de taal, het wiskundig denken, … (cultuurgebonden ontwikkeling) De kleuters maken hun 2e kindtekening op datum.

KIKKERS (K1)

Wanneer de kinderen in de Kikkerklas zitten maakt de juf een ‘Kikker fiche’ voor het eerste oudervertelcontact. De kleuters maken hun 3e kindtekening* op datum. Bij het tweede oudervertelcontact is er voor elke kleuter een ‘kikkerfiche’ met de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling in detail. De kleuters maken hun 4e kindtekening* op datum.

*een kindtekening is leuk om in het ‘dossier’ van het kind te steken. In de evolutie van de kindtekening kan je vaak ook mooi de evolutie van het kind zien.

WERKING & ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

We zijn een wijkschool en bestaan uit 3 klassen. Als school doen we heel veel activiteiten SCHOOLgebonden.

 • We gaan samen met de hele school in het begin van ‘t schooljaar naar de ijsjesboer.
 • We maken samen een fietstocht gedurende de week van het verkeer.
 • We gaan bij het begin van elk nieuw seizoen met de hele school op seizoenswandeling.
 • We houden samen seizoens -en of thema afsluiters. Carnavalfeest, Kerstdiner, Paaszoektocht, … doen we allemaal samen als school.
 • Tijdens de herfst ruimen we samen de speelplaats op.
 • We gaan samen naar de bibliotheek.
 • We gaan samen op schoolreis.
 • We vieren samen het einde van het schooljaar.

VERGADERINGEN

Tijdens het schooljaar hebben de leerkrachten ook ‘s middags vergadering.

 • Er worden kinderen en klassen besproken, resultaten teruggekoppeld, momenten voorzien voor klasbezoeken en observaties.
 • Er worden gezamenlijke activiteiten gepland, …

WISSELWERKING KLEUTERS

Tijdens het schooljaar is er ook een mooie wisselwerking tussen de kleuterklassen onderling. De klasdeuren staan open en op de gang kan er klasoverschrijdend gewerkt worden. Aan de zandbak, maisbak, techniekbak, … op de gang kunnen bijvoorbeeld twee kleuters van K1 samen spelen met twee kleuters van K2/3.

Gedurende de dag mogen kinderen die een schilderwerk, tekening of andere creatie maken en dat even willen laten zien aan de andere juf/kinderen, dat doen. Ze gaan dan even langs in de andere klas en komen weer terug.

EINDE SCHOOLJAAR

Om de overstap naar de volgende klas zo vlot mogelijk te laten verlopen is er een doorschuifdag op school, in de laatste maand van het schooljaar. Op deze (voormid)dag mogen de kinderen al eens doorschuiven naar de volgende klas/ het volgende jaar. Bij het belsignaal gaan ze al in de ‘nieuwe’ rij staan. Misschien al bij de ‘nieuwe’ juf.

Het einde van het schooljaar vieren we ook SCHOOLgebonden. Op de laatste voormiddag van het schooljaar houden we een schoolgebonden ‘laatste schooldag’ feest. We vieren de voormiddag met de kinderen. Ook de ouders worden het laatste uurtje uitgenodigd om samen met ons te vieren. Dan vieren we de kleuters die afstuderen, de leerlingen die uit de poort worden gekeerd, en de laatste schooldag!