SCHOOLAFSPRAKEN

Beste ouders en kinderen

Naar school komen kan niet zonder goede afspraken en regels. In ons schoolreglement leest u de algemene regelgeving. Wij beperken ons hier tot enkele praktische en dagelijkse afspraken die het leven op onze school structuur geven. We vragen dan ook met aandrang om dit samen na te leven.

Alle kinderen die blijven eten op school brengen hun boterhammen en tussendoortjes mee in een brooddoos en/of koekendoos zonder verpakkingOp elk doosje staat een naam!

Geef je kind gezonde tussendoortjes mee. Een (droge) koek mag maar wij verkiezen groente en fruit. Op woensdag is enkel fruit toegelaten.

Op onze school draagt elke fietser, elke dag een fluovest. Dit kan ook een fluohoes zijn die op de boekentas past. Ieder kind krijgt in het begin van het schooljaar een fluovest. Indien dit verloren geraakt, breng je één van thuis mee.

Centrum – Alle voetgangers komen met of zonder begeleider naar de oversteekplaats.

Maak duidelijke afspraken met je kind zodat iedereen veilig thuis komt. Geef als ouder/begeleider het goede voorbeeld. Spreek af op welke plek je kind wordt afgehaald.

De fietsers komen, na het eerste belsignaal, met de fiets aan de hand tot aan de straat. Aan de witte streep stappen ze pas op hun fiets. Dus: stappen en niet trappen!

 • We zijn op onze school gezegend met veel ruimte. Onze speelplaats is ingedeeld in kleurvlakken met elk zijn eigen regels. We oefenen dit in de eerste week van september. Voetbal, trefbal, basketbal, stelten, zandbak, …zorgen voor veel kansen tot bewegen. We doen dit op een sportieve manier volgens de regels en afspraken.
 • One mile a day! We zetten onze kinderen aan om de dag goed te beginnen. Joggen en wandelen geven extra zuurstof en energie. Wij zijn dit schooljaar gestart met dit project en zullen het verder uitwerken in het komende schooljaar. We plannen thema-runs met verkleedpartijen en leuke muziek!
  • 08.40 u : begin van de lessen in de voormiddag.
  • 10.20 u : begin speeltijd
  • 10.35 u : einde speeltijd
  • 12.15 u : einde van de voormiddaglessen / einde schooldag op woensdag.
  • 13.20 u : begin van de lessen in de namiddag.
  • 14.10 u : begin speeltijd
  • 14.25 u : einde speeltijd
  • 15.15 u : einde van de namiddaglessen.

Hier de afspraken voor parkeren en kinderen afhalen:

 • Ouders parkeren op Muveld of aan het fanfarezaaltje.
 • De parking is personeelsparking.
 • Geen verkeer op de parking tijdens begin – en einduren van de school
 • Bij buitenschoolse activiteiten kan de parking door iedereen gebruikt worden.
 • De achteringang van de school is alleen bedoeld voor de omwonenden, alle andere leerlingen gebruiken de grote ingang links van de school!
 • Buitenschoolse kinderopvang : enkel ouders die hun kinderen brengen/halen kunnen parkeren op het aangeduide vak (parking voor de school). Alle andere auto’s parkeren zoals eerder aangegeven. Alle verdere info zal via de Buitenschoolse kinderopvang verlopen.

Voor de veiligheid van alle kinderen: respecteer deze regels. Bedankt! 

Sam de verkeersslang zal ook weer elke woensdag van de partij zijn. Op die dag komen we liefst met de fiets of te voet naar school! Als we dan toch gezond bezig zijn, houden we zeker onze fruitdag in ere en zorgen we ervoor dat die woensdagochtend aan ochtendgymnastiek gedaan kan worden op een vrolijk lied.

Wij streven nog steeds naar een afvalarme school en brengen geen afval mee naar school. Hier nog eens alles op een rijtje:

 • Boterhammen en koeken zitten steeds in een doosje zonder de verpakking.
 • De tussendoortjes blijven in de boekentas als dit niet in orde is. Snoep kan natuurlijk niet.
 • Flesjes, drinkbussen, thermossen, brooddozen en koekjesdozen zijn steeds voorzien van een naam! Doe dit aub!
 • Tijdens de speeltijden kunnen de kinderen water drinken aan de fonteintjes op de speelplaats. Als je extra water wil meebrengen kan dit! Ook hier: het blijft in de boekentas als je niet in orde bent.

Er wordt  dus geen drank verkocht op school.  Iedereen brengt zelf een drinkbus , flesje of thermos mee. Naam erop is verplicht!

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.(formulier op school te bekomen)

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.