OUDERCONTACTEN

  • Voor het 1ste lj is er al een eerste algemeen oudercontact bij het rapport van oktober. De eerste maanden zijn erg belangrijk en worden zorgvuldig opgevolgd. Indien er vragen, opmerkingen of zorgen zijn van ouders en leerkrachten voordat dit oudercontact plaatsvindt, wordt dit natuurlijk op dat moment uitgeklaard. Ouders zijn steeds welkom om voor of na school even binnen te lopen en even te overleggen met de leerkracht. Doen!
  • Voor de overige leerjaren is er een eerste algemeen oudercontact bij het rapport van Kerstmis. Het rapport wordt besproken en aanbevelingen worden gegeven indien nodig. Ook hier geldt natuurlijk  het principe: altijd welkom! Problemen worden opgelost in onderling overleg en liefst zo kort mogelijk op de bal spelen!
  • Oudercontact Pasen: ouders worden uitgenodigd voor dit algemeen oudercontact. Indien er reeds eerder zorgen zijn, worden de ouders tijdig verwittigd en uitgenodigd voor een overleg.
  • Oudercontact einde schooljaar: In de loop van de laatste week van het schooljaar wordt het rapport meegegeven. Wanneer en hoe verneem je tijdig.

Bij kinderen die in de loop van het schooljaar specifieke zorgen kregen van een zorgleerkracht, worden ouders altijd uitgenodigd om de evolutie te bespreken.

  • Overgang basisschool – secundair: de ouders van de kinderen van het 6de lj worden uitgenodigd op een infomoment gegeven door het CLB. Voor alle info betreffende studiekeuze en schoolkeuze kunt u die avond op onze school terecht.

Beste ouders, naar school gaan doe je met vallen en opstaan. Als er problemen zijn verwachten we dat jullie contact opnemen om dit samen te bespreken. Problemen worden niet aan de schoolpoort opgelost of via de sociale media. Wij staan steeds open voor opbouwende kritiek! Blijf niet te lang met je zorgen zitten! Altijd welkom!