BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Wens je gebruik te maken van de buitenschoolse opvang in onze gemeente dan dien je je kind op voorhand online te melden. Ook als je slechts sporadisch gebruik maakt van de buitenschoolse/vakantieopvang.

Aanmelden via het ‘Deona platform’

Deze afspraken zijn belangrijk in kader van het correct registreren van kinderen die aanwezig zijn in de voor- en naschoolse opvang en dit vooral om veiligheidsredenen, maar ook in kader van correct registreren en facturen bij aanwezigheid in de voor- en naschoolse opvang.

Kinderen worden o.w.v. veiligheidsredenen niet toegelaten in de opvangvoorziening als zij niet geregistreerd zijn.

Indien ouders niet in de mogelijkheid zijn dit in orde te brengen, kunnen zij telefonisch contact opnemen op 011 49 23 60 of zich aanmelden aan het loket in het kinderdagverblijf De Sijsjes.

De organisatie van de buitenschoolse kinderopvang is een verantwoordelijkheid van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren.

Meer info: www.houthalen-helchteren.be/buitenschoolseopvang.