Beste ouders

Voor we met vakantie gaan, volgen hier nog wat algemene boodschappen. Geniet van de vrije tijd, ver weg of dichtbij! Geniet vooral van elkaar in leuke , ontspannende momenten. Tot in september en voor de schoolverlaters: SUCCES!!!

Directie en leerkrachten van De Biekorf

Laatste schoolweek

 • Maandag 25 juni: Molenheide voor de lln van 1+2+3+WK
 • Dinsdag 26 juni: Oudercontacten met afhalen van de rapporten
 • Woensdag 27 juni:
  • De klaslijsten voor volgend jaar gaan mee
  • Proclamatie voor de kinderen van het 6de lj + hun ouders: 19.00 uur
 • Donderdag 28 juni: Lln van 5+6 naar Bobbejaanland
 • Vrijdag 29 juni: Laatste schooldag! School uit om 12.15 uur.

Juli – augustus

 • Vanaf 1 september zal er geen wereldklasje meer zijn in onze school. Met spijt zien we onze kinderen vertrekken. We hopen voor hen op een mooie toekomst verder, op een plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Vaarwel, het ga je goed!
 • Wij nemen ook afscheid van meester Gustaaf. We wensen hem een deugddoend pensioen toe met een goede gezondheid en veel tijd om de dingen te doen waar je gelukkig van wordt!!! Bedankt voor alle goede zorgen, we gaan je missen!
 • Kinderen van het 2de lj Sonnis die naar 3de lj Centrum gaan, moeten zich niet inschrijven. Zij staan al ingeschreven op onze school.
 • We bedanken de oudervereniging voor hun positieve inzet jaar in en jaar uit. Mede dank zij hen hebben we in het Centrum onze muziekinstallatie in gebruik kunnen nemen! Op het Sonnis is de arena aangevuld en afgewerkt: een ideaal podium!
  BEDANKT Oudervereniging!!!
 • Bedankt aan alle vrijwilligers die zich dit schooljaar weer belangeloos inzetten voor onze kinderen: leesouders, zwemouders, chauffeurs, koekenbakkers, fietsbegeleiders, voorlezers,…DANKJEWEL!!!
 • Tijdens de eerste week van juli is het secretariaat open van 09.00 uur – 12.00 uur en dit van maandag tot en met donderdag.
 • Het secretariaat zal terug open zijn vanaf maandag 27 augustus, tijdens de schooluren.
 • Op maandag 3 september verwachten we iedereen gezond en wel terug op school!

Let op: vanaf 1 september 2018 zal het poortje aan de Maartenhoek gesloten blijven. In de loop van het schooljaar zal er ook een nieuwe regeling komen over het naar huis gaan. Dit in kader van veiligheid en verandering van de schoolomgeving. Info volgt.

Gimme: vanaf 1 september kan je terug aanmelden voor de nieuwe klas van je kind