Beste ouders en kinderen

Naar school komen kan niet zonder goede afspraken en regels. Hieronder vind je dan ook een lijstje met enkele praktische en dagelijkse afspraken die het leven op onze school structuur geven. We vragen dan ook met aandrang om dit even door te nemen en samen met ons na te leven.

Goede afspraken maken goede vrienden!