Nieuwe website voor de Biekorf

DEBIEKORF.BE PRESENTEERT
NIEUWE WEBSITE & JAARTHEMA

Welkom op de nieuwe website van Basisschool De Biekorf! Hier vind je naast algemene informatie, een handige kalender, meer info over ons online platform Gimme, ook extra documenten voor onze ouders. Daarboven zijn we fier om ons jaarthema aan je voor te stellen. Wist je bovendien dat onze nieuwe website ook vlot toegankelijk is via smartphone en tablet?!

JAARTHEMA 2016-2017 : BLIJ MET JOU ER BEE-60X59

Dit schooljaar doen we de naam van onze school alle eer aan en zetten we de bijtjes in het middelpunt van de belangstelling! Een bijenkorf zoemt steeds van bedrijvigheid en kan alleen blijven bestaan als iedereen zijn taak behoorlijk volbrengt.

Dit schooljaar willen we dan ook de nadruk leggen op:

  • Goede afspraken maken en deze respecteren;
  • Elke zone op de speelplaats heeft zijn eigen regels;
  • Zorg dragen voor elkaar en voor onze school = verbondenheid.

Op vaste tijdstippen komen we met alle kinderen samen om aan deze afspraken te werken. We maken hier telkens een feestelijk moment van en kunnen door zang, dans en woord onze verbondenheid benadrukken en versterken.

Ook met de ouders willen we deze verbondenheid delen. Gedurende het schooljaar zal je regelmatig uitgenodigd worden op onze school. Niet alleen om over de vorderingen van je kind te spreken maar ook om samen te vieren en te genieten van wat onze kinderen leren en creëren.

26 augustus 2016|