DE BIEKORF

WELKOM

Welkom op de website van Basisschool De Biekorf! Hier vind je naast algemene informatie, een handige kalender, meer info over ons online platform Gimme, ook extra documenten voor onze ouders. Daarboven zijn we fier om ons jaarthema aan je voor te stellen. Wist je bovendien dat onze website ook vlot toegankelijk is via smartphone en tablet?!

JAARTHEMA 2017-2018 : “ALLEMAALBEE-60X591″

Ook dit schooljaar blijven we in de ‘bijensfeer’ werken!
De slogan spreekt voor zich!
Allemaal samen , allemaal bijeen, allemaal ook nummer 1!
Verbonden met elkaar in goede en kwade dagen.
Van kleuters tot lagere school: wij zijn De Biekorf!

Dit blijven onze aandachtspunten:

  • Goede afspraken maken en deze respecteren.
  • Respect op de speelplaats voor elkaar, onze spullen en natuur!
  • Zorg dragen voor elkaar en voor onze school = verbondenheid.
  • Welbevinden en betrokkenheid: elke dag, voor iedereen.

Samen kunnen we zo zorgen voor goed leren en goed leven op onze school!

Ook met onze ouders willen we deze verbondenheid en het engagement delen. Gedurende het schooljaar zal je regelmatig uitgenodigd worden op onze school. Niet alleen om over de vorderingen van je kind te spreken maar ook om samen te vieren en te genieten van wat onze kinderen leren en creëren.

Dus

“ALLEMAALBEE-60X591″ en Allemaal Hartelijk Welkom!